Świadome żywienie to zdrowe pokolenie

Aktualnie realizowany projekt “Świadome żywienie to zdrowe pokolenie”
dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego zakłada
przeprowadzenie badania stanu odżywienia dzieci i objęcie
konsultacjami dietetycznymi rodziców z 4 placówek przedszkolnych z
województwa wielkopolskiego. Ta edycja programu zakłada wdrożenie
pienierskich rozwiązań, tj interaktywnych warsztatów i bajkoterapii z
edukacji żywieniowej.