Darowizny w 2022r.

W roku 2022 fundacja „Zainspirowani” otrzymała darowiny w kwocie 2060zł, które zostały przeznaczone na cele statutowe i umożliwiły przeprowadzenie projektu.