Testujemy zdrowie wielkopolskich Przedszkolaków

Projekt “Testujemy zdrowie wielkopolskich Przedszkolaków”
dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego został
zrealizowany w 2022.09. Zakładał przeprowadzenie badania stanu
odżywienia dzieci i objęcie konsultacjami dietetycznymi rodziców z 4
placówek przedszkolnych z województwa wielkopolskiego. Wyniki
realizacji potwierdziły istnienie wysokiego odsetka dzieci
przedszkolnych z nadmierną masą ciała i były zgodne z danymi
opublikowanymi w rapocie NIKu z 2022r. Kolejne projekty pozwolą nam
obserwować to zjawisko i wpływać na nie dzięki edukacji połączonej z
rozrywką.