Our Blog

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean consequat neque tincidunt finibus condimentum. Etiam ultrices sagittis maximus.
Subscribe

Świadome żywienie to zdrowe pokolenie

Świadome żywienie to zdrowe pokolenie

Aktualnie realizowany projekt “Świadome żywienie to zdrowe pokolenie”
dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego zakłada
przeprowadzenie badania stanu odżywienia dzieci i objęcie
konsultacjami dietetycznymi rodziców z 4 placówek przedszkolnych z
województwa wielkopolskiego. Ta edycja programu zakłada wdrożenie
pienierskich rozwiązań, tj interaktywnych warsztatów i bajkoterapii z
edukacji żywieniowej.

Testujemy zdrowie wielkopolskich Przedszkolaków

Testujemy zdrowie wielkopolskich Przedszkolaków

Projekt “Testujemy zdrowie wielkopolskich Przedszkolaków”
dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego został
zrealizowany w 2022.09. Zakładał przeprowadzenie badania stanu
odżywienia dzieci i objęcie konsultacjami dietetycznymi rodziców z 4
placówek przedszkolnych z województwa wielkopolskiego. Wyniki
realizacji potwierdziły istnienie wysokiego odsetka dzieci
przedszkolnych z nadmierną masą ciała i były zgodne z danymi
opublikowanymi w rapocie NIKu z 2022r. Kolejne projekty pozwolą nam
obserwować to zjawisko i wpływać na nie dzięki edukacji połączonej z
rozrywką.

Budujemy zdrowie winogradzkich Przedszkolaków

Budujemy zdrowie winogradzkich Przedszkolaków

     Dofinansowanie z konkursu Wielkopolska Wiara pozwoliło nam zrealizować projekt “Budujemy zdrowie winogradzkich Przedszkolaków” w Przedszkolu nr 37 w Poznaniu.

Zbadaliśmy stan odżywienia dzieci, sprawdziliśmy wiedzę żywieniową opiekunów, a także przeprowadziliśmy konsultacje z rodzicami.

Dzięki zaangażowaniu społeczności zgromadzonej wokół Przedszkola nr 37 stworzyliśmy “Poradnik Dobrego Żywienia Przedszkolaka”, który pomaga wprowadzać zdrowe nawyki do domowego menu.

Join Our Newsletter